Journalistiek

Door Monique Linnemann


AD/Utrechts Nieuwsblad, 21-06-2012

Burgemeester ontmoet Nieuwer Ter Aa’ers

Mirjam van ’t Veld op bezoek in Nieuwer Ter Aa

NIEUWER TER AA. Met buitenplaatsen kan Nieuwer Ter Aa niet pronken. Wél met de plaatsen búiten, bedachten inwoners, toen burgemeester Mirjam van ’t Veld haar bezoek aan de kern aankondigde. Gisteren fietsten zij met de 42-jarige burgemeester van Stichtse Vecht door hun buitengebied.

Van ’t Veld bezoekt dit jaar alle twaalf kernen van Stichtse Vecht, de fusiegemeente bestaande uit het voormalige Breukelen, Loenen en Maarssen. De helft zit er na vandaag in Breukelen op. Na haar installatie als burgemeester vorig jaar, was het Van ’t Velds eigen idee om op deze manier inwoners te leren kennen en van hén te horen wat hun kern of wijk nu zo bijzonder maakt.

De inwoners van Nieuwer Ter Aa, vertegenwoordigd door de Klankbordgroep, leggen voor deze gelegenheid de nadruk op het buitengebied. Fietsend met de burgemeester over het Laantje, de Boterwal, de Bosdijk en Oukoop laten zij haar het natuurschoon van dit deel van de gemeente zien. ,,Hier was ik anders nooit gekomen,” zegt Van ’t Veld, om haar keus voor deze manier van kennismaken te onderstrepen. ,,Ik laat me verrassen. De invulling van het programma ligt bij de inwoners. Overal waar ik tot dusver ben geweest, in Nigtevecht, Kockengen, Maarssen-Dorp en Vreeland, laten mensen me zien waar ze trots op zijn. Vaak hebben ze dat met vereende krachten zelf bereikt. Je merkt hoe veel sociale samenhang, die we als gemeente willen bevorderen, er al is.”

Daarop is Nieuwer Ter Aa, met z’n circa vijfhonderd inwoners, geen uitzondering. Door inzet en betrokkenheid van inwoners kwam hier in 2010 dorpshuis Ons Genoegen, een multifunctionele accommodatie, tot stand. Hierin kregen onder meer de peuterspeelzaal, de bibliotheek en een fel begeerd winkeltje onderdak. Nu subsidies op de tocht staan, is het nog maar de vraag of het dorpshuis kan blijven bestaan. Het is één van de zorgen en aandachtspunten die tijdens de rondleiding de revue passeren.

VOETBALKANTINE
Ook de vraag naar nieuwbouw voor eigen inwoners, die nodig is om voorzieningen in stand te houden, en het daarmee samenhangende (uitgestelde) onderhoud van de voetbalkantine komen aan de orde. ,,Daarom is deze tour zo goed,”zegt Van ’t Veld. ,,Ik hoor wat er leeft. En nu eens van een ander.” Na de lunch op kaasboerderij Sterreschans, waar drie melkveehouders vertellen over hun bedrijf en de regelgeving waarmee ze te maken hebben, rest Van ‘t Veld nog maar één ding: de officiële opening van de kabelbaan op de speelweide in het dorp. De kinderen staan haar al op te wachten.

AD/Utrechts Nieuwsblad, 15-03-‘12

Geen geklooi met de korst
‘Veilige’ kaasschaaf ligt in de schappen van AH

BREUKELEN. Na de zoveelste verwonding aan zijn duim,
was hij het ‘geklooi met kaaskorsten’ zat. Breukelaar Nico van Rhee bedacht de 2-in-1 kaasschaaf en kwam ermee in de finale van Talpa’s televisieprogramma ‘Het beste idee van Nederland’. De veilige kaasschaaf ligt nu in de schappen van Albert Heijn.

De 2-in-1 kaasschaaf combineert de traditionele kaasschaaf met een korstensnijder, die in het heft van de kaasschaaf verstopt zit. De 56-jarige bedenker Nico van Rhee: ,,Het uitneembare mesje snijdt moeiteloos en nauwkeurig de korst los van alle soorten kaas. De ronding van het mesje is ook scherp. Met een zijwaartse beweging kun je daardoor de korst op gewenste lengte verwijderen. Uitschieten kan niet en dat scheelt een hoop verwondingen.”

Met een tekening van zijn ‘ideale kaasschaaf’ gaf Van Rhee zich in april op voor het SBS 6-programma Het beste idee van Nederland. ,,Voor de grap eigenlijk,” vertelt de Breukelaar nuchter. Tot zijn verrassing werd hij uitgenodigd en moest hij met een prototype van roestvrij staal op de proppen komen. Van Rhee: ,,Dat was nog een heel gedoe. Ik kocht tien kaasschaven, maar had niet het juiste gereedschap om het materiaal te bewerken. Ik kreeg hulp van het Broecklandcollege en staalconstructiebedrijf Takke in het dorp.”

Van Rhee, werkzaam als coördinator huisvesting en inrichting bij de provincie Utrecht, is sinds zijn zestiende bedenker, vertelt hij. Als iets hem raakt gaat zijn brein ermee aan
de slag. ,,Ik heb geen keus. Het lampje gaat aan en het blijft in mijn hoofd.” Het
resultaat van zijn hersenspinsels varieert van pure, onbewerkte gedichten, tot
ideeën die mensenlevens kunnen redden. Zoals na de ramp in 1994 met
diepzeeveerboot Estonia, waarbij circa 850 opvarenden omkwamen. Van Rhee
bedacht een installatie met hefbomen en airbags die moet voorkomen dat een
schip slagzij maakt. Hij praatte er zelfs met ingenieurs van Shell over, die weliswaar
enthousiast waren, maar met eigen ideeën verder gingen.

RITUEEL
De 2-in-1 kaasschaaf, waarvan het prototype nog een aantal veranderingen onderging, wordt exclusief door de sponsor van het programma, Albert Heijn, verkocht. Zaterdag demonstreerde Van Rhee zijn schaaf in het Breukelse supermarktfiliaal. ,,Ik heb
gemerkt dat mensen met een soort sentiment over hun kaasschaaf praten. Het is
niet zomaar een keukenattribuut; mensen voelen zich verbonden met hun eigen
kaasschaaf. Kaas snijden lijkt een soort ritueel te zijn. En het hanteren van
de kaasschaaf is niet aan iedereen in het gezin voorbehouden,” vertelt Van Rhee
met veel schik over zijn ervaring.

De 2-in-1 kaasschaaf versloeg bijna 5000 andere ideeën. De International Innovation Company (Vacu Vin) bracht een eerste productie van 20.000 exemplaren op de markt. ,,Sommige AH-filialen zijn al uitverkocht,” zegt de ontwerper trots. De Lunch Locker, een
broodtrommel met elastieken banden waardoor de boterhammen in de trommel niet
meer van hun plek verschuiven, werd Het beste idee van Nederland 2011.

 

AD/Utrechts Nieuwsblad, 01-02-’12

Inpassing van start
Hoogspanningsstation mogelijk kleiner

BREUKELEN. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie start met de inpassing van het hoogspanningsstation in Breukelen langs de A2 bij Kortrijk. Het college van Stichtse Vecht wil echter nog praten over een kleinere variant van het omstreden hoogspanningsstation.

Bezwaarmakers en belanghebbenden passen voor dit gesprek; zij willen eerst antwoorden op hun vragen. Nut en noodzaak van een hoogspanningsstation langs de A2 in Breukelen is voor de bewoners van Kortrijk en de Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen (SBVK) nog lang niet aangetoond. Op hun vragen hierover aan het ministerie kregen zij tot dusver geen antwoord. Reden voor de inwoners van de voormalige gemeente Breukelen, die in 2007 gezamenlijk ruim 150 bezwaren indienden, om niet met gemeente en ministerie te willen meepraten over de meest optimale vorm van een hoogspanningsstation op Kortrijk.
Het persbericht van de gemeente doet echter vermoeden dat gemeente en bewoners in dezen samen optrekken. Sip Koopmans van de SBVK: ,,De gemeente verklaart dat onze juridische positie behouden blijft. Wij willen ook onze  morele positie en geloofwaardigheid overeind houden. Hierom, en vooral omdat er nog steeds onduidelijkheden bestaan, vinden wij het niet aan de orde om de locatie Kortrijk uit te werken.”

VRAGEN
Ook de gemeente Stichtse Vecht heeft nog vragen en wil hierop, en op de vragen van de inwoners, graag een reactie van het ministerie. Desondanks wil het college met het ministerie in gesprek over de opzet en inpassing (wat wel en wat niet?) van het hoogspanningsstation.
Wethouder Wiersema: “De komst van een hoogspanningsstation is voor alle betrokkenen in de gemeente een zware dobber. Dat het ministerie bereid is te praten zien we als een kans om invloed te krijgen op de uiteindelijke uitvoering. Daarmee kunnen we het meest optimale resultaat voor onze inwoners bereiken, hoe beperkt dan ook.”
De gemeente zet in op een variant die minimale impact heeft op de directe leefomgeving en verwacht van het ministerie dat het investeert in de duurdere, maar compactere variant van het hoogspanningsstation. Voor de bezwaarmakers reden te meer om nog niet in te zoomen op Kortrijk.

 

AD/Utrechts Nieuwsblad, 28-01-‘12

‘Opa, zullen we skypen?’
Senioren Computer Café bestaat tien jaar

BREUKELEN. De reden om het Senioren Computer Café (SCC) in Breukelen te bezoeken is in tien jaar nauwelijks veranderd. Mensen willen kunnen mailen met familie en vrienden, foto’s delen of elkaar zien via de webcam. Het computercafé in woonzorgcentrum De Driestroom helpt de vijftigplussers over de drempel. Deze week werd het tienjarige bestaan gevierd.

,,Ik kon helemaal niets. Ik had zelfs nog nooit een letter getikt,” vertelt de 72-jarige Joke Wolf op het jubileumfeestje. In korte tijd raakte de Breukelse ‘helemaal verslingerd’ aan de computer en volgde bijna alle cursussen die het SCC in de aanbieding had. Terugdenkend aan haar eerste les moet zij lachen om haar eigen onhandigheid. ,,Op het scherm kwam een letter voorbij. Die moest je dan snel op het toetsenbord zien te vinden en intoetsen. Maar tot mijn verbazing zaten alle letters door elkaar,” vertelt zij.

De kwieke zeventiger is inmiddels vertrouwd met e-mail, Word en het opslaan en bewerken digitale foto’s. ,,Mijn kleinkinderen lachen me nog wel eens uit omdat ik letters verwissel. En ik tik alles achter elkaar door, zonder punten en komma’s. Dat kost me veel tijd om te corrigeren. Misschien doe ik nog een opfriscursus. Maar wat zo ontzettend leuk is: ik kan nu rode ogen én rimpels wegpoetsen.”

De zes laptops in het SCC, draaiend op het moderne Windows Vista, zijn vrijwel continu in gebruik. Niet alleen worden in het computercafé bijna dagelijks cursussen gegeven, ook is het café drie dagdelen per week open voor vragen, praktische hulp of internetgebruik. Een mailtje versturen kost tien cent, een uur internetten een euro. Tien jaar geleden kwam voor het eerst verbinding met het ‘world wide web’ tot stand. Toen nog in dienstencentrum ’t Heycop. Sindsdien maakten gemiddeld 400 bezoekers per jaar gebruik van ‘het net’ en werd de apparatuur steeds moderner. Voor velen is het computercafé ook een leuke ontmoetingsplek gebleken.

Bram van Vliet
‘Mensen die hier komen, willen makkelijker contact maken.’

Wethouder Jaap Verkroost juicht het initiatief toe. ,,Deze generatie haalde ooit de wereld binnen met een encyclopedie,” zegt hij. ,,Nu is heel veel op internet te vinden. Door de digitalisering zijn er andere manieren van communiceren mogelijk.”

Penningmeester en docent Bram van Vliet, één van de 19 vrijwilligers bevestigt: ,,Mensen die hier komen willen makkelijker contact kunnen maken.” Van Vliet stond wel vaker voor de klas, maar lesgeven aan ouderen was ‘even wennen’. ,,Je moet veel geduld hebben. Ik heb me regelmatig in het tempo vergist. Vraag bijvoorbeeld niet twee handelingen in één zin. Dat gaat te snel.” Volgens de penningmeester is de vraag naar basiscursussen afgenomen. ,,Meer ouderen zijn bekend met internet en e-mail. Er is wel een wachtlijst voor fotobewerken en fotoboeken maken. En straks krijgen we Twitter en Facebook,” licht hij toe.

De (oud-)cursisten op de lustrumborrel zijn stuk voor stuk enthousiast over het SCC. Oud-cursist Hein van der Leeden (70) kwam zelfs ‘uit eerbetoon’ speciaal naar Breukelen vanuit Hindeloopen, Friesland, waar hij sinds vorig jaar woont. ,,Ik heb zó veel van die mensen geleerd,”zegt hij, nog steeds dankbaar. ,,Het maakt ze niet uit of ze een, twee, zes of twintig keer moeten uitleggen. Ik volgde drie cursussen en was er op alle inloopuren. Nu mail ik veel met vrienden in het buitenland. Dat is goedkoper dan bellen. En mijn kleindochter vraagt als ze uit school komt: opa, zullen we skypen. Dan spreken we een tijd af.”

 

AD/Utrechts Nieuwsblad, 27-01-’12

Stichtse Vecht: voortaan vaker op afspraak bij balie

STICHTSE VECHT. Stichtse Vecht wil meer op afspraak werken om bezoekers van het gemeentekantoor sneller te kunnen helpen. Dit betekent dat in de loop van het jaar de openingstijden van de centrale balie in Maarssen en het serviceloket in Loenen wijzigen. Ook een Klant Contact Centrum (KCC) en verdere digitalisering moeten bijdragen aan snelle en doeltreffende dienstverlening.
Op het Klant Contact Centrum worden straks 80 procent van alle inkomende vragen direct beantwoord, of die nu gesteld worden via de telefoon, per post, via internet of aan de balie. ,,Dit betekent veel training van medewerkers,” vertelt wethouder Pieter de Groene. ,,Zij moeten allround zijn. Daarnaast moet op ICT-gebied een grote slag gemaakt worden, want medewerkers van het KCC moeten het antwoord op uiteenlopende vragen snel in de computer kunnen terugvinden.”
In 2011 kreeg het gemeentekantoor 55.000 bezoekers, die gemiddeld zes minuten moesten wachten. Tien procent van hen maakte een afspraak via de afsprakenmodule op www.stichtsevecht.nl/afspraak. De Groene: ,,Dat percentage willen we verhogen. Het voordeel is dat mensen dan direct aan de beurt zijn én meteen door een medewerker met kennis van zaken geholpen worden. Bij het maken van de afspraak wordt namelijk ook de reden van het bezoek vastgelegd. Hierop kunnen we een medewerker met de juiste deskundigheid inroosteren. Steeds meer zaken kunnen overigens gewoon vanuit huis geregeld worden.”

Veel inwoners van Stichtse Vecht weten de digitale weg naar de gemeente al te vinden. In 2011 maakten 10.000 bezoekers gebruik van het digitale loket voor het maken van een afspraak, aanmelden grofvuil, doorgeven verhuizing of het aanvragen van een uittreksel. Van totaal 8000 meldingen die binnenkwamen, over met name afval, groen en openbare verlichting, werd een derde via het Digitaal Meldpunt gedaan. Daarnaast ontving het Telefonisch Informatie Centrum 100.000 telefoontjes. Van de 574 huwelijken vonden 246 plaats in gemeentehuis Goudestein in Maarssen.

Vorig jaar werd bij een klanttevredenheidsonderzoek de dienstverlening van Stichtse Vecht met een 7,5 gewaardeerd. De gemeente hoopt dit jaar door de effectievere en efficiëntere aanpak een acht te scoren. Daarnaast is de operatie bedoeld om kosten te besparen. Dit geldt ook voor het besluit om het serviceloket in Breukelen (behoudens het WMO-deel) te sluiten, zoals eerder deze week bekend werd.

 

AD/Utrechts Nieuwsblad, 25-01-‘12

Gemeentelijk serviceloket in Breukelen gaat dicht, dat van Loenen blijft voorlopig open

STICHTSE VECHT. Het gemeentelijk servicepunt in Breukelen gaat dicht. Vanaf 2 maart moeten inwoners van Stichtse Vecht voor informatie en het inzien van openbare stukken uitwijken naar de centrale balie in Maarssen of naar het servicepunt Loenen, dat voorlopig wél open blijft. In Breukelen is straks alleen nog een Wmo-loket (Wet maatschappelijke ondersteuning), waar inwoners, net als nu, op afspraak terecht kunnen. De sluiting in Breukelen komt voort uit een klanttevredenheidsonderzoek vorig jaar waaruit blijkt dat inwoners weinig gebruik maken van de (uitgeklede) dienstverlening in de kernen Breukelen en Loenen; de meeste inwoners gaan naar Maarssen, waar zij terecht kunnen voor een paspoort of rijbewijs. Voor het college reden om, in het kader van de bezuinigingen, de servicepunten in Loenen en Breukelen af te schaffen. Ook expertgroepen (inwoners die vorig jaar meedachten over nut, noodzaak, baten en lasten van gemeentelijke zaken) deden dit bezuinigingsvoorstel. De restrictie werd aangebracht dat het serviceloket in Loenen voorlopig nog open blijft. De bedoeling is dat ook dit servicepunt wordt opgeheven als de huisvesting van de gemeente is geregeld, vertelt wethouder Pieter de Groene. Bij gebrek aan een alternatief zit de gemeentelijke organisatie nu nog verspreid over de drie voormalige gemeentehuizen van Breukelen, Loenen en Maarssen. Volgens De Groene moet in de tweede helft van dit jaar helderheid komen over de nieuwe, centrale, huisvesting.

 

AD/Utrechts Nieuwsblad, 20-01-‘12

‘Ot en Sien’ terug op Willibrordus
Rooms-katholieke basisschool honderd jaar oud

BREUKELEN. Veel bidden, de catechismus en topografierijtjes stampen, en schrijven op een leitje. Begin vorige eeuw ging het er op de Willibrordus beduidend anders aan toe dan nu. De rooms-katholieke basisschool in Breukelen opent vandaag in Ot-en-Sienstijl het feest voor zijn honderdjarig bestaan.

,,Het waren heel andere tijden,” vertelt adjunct-directeur van de jubilerende basisschool Helma Lutz. Zij dook in de archieven van de Historische Kring Breukelen om honderd jaar onderwijs op de Willibrordus in kaart te brengen. Het staat straks allemaal in een jubileumboekje. ,,De kinderen gingen vóór school naar de kerk. Strenge nonnen stonden voor klassen van veertig tot vijftig meisjes. Jongens kregen les van mannen -er stond zelfs een schutting tussen de jongens- en meisjesspeelplaats- en de pastoor kwam de catechismus overhoren. Ook op woensdagmiddag en zaterdag was er school.”

Voor een stuk geschiedenis klopte Lutz ook aan bij mevrouw Jütte, de 99-jarige weduwe van oud-directeur J. Jütte, die vanaf 1931 (aanvankelijk als onderwijzer) 45 jaar lang aan de school verbonden was. Zij vertelt dat Breukelen in die tijd ophield bij de Eendrachtlaan. Het gebied daarbuiten bestond uit weiland en fruitbomen. De hoogbejaarde vrouw woont nog steeds op het pleintje aan de G.S. van Ruwiellaan, waar de huidige Willibrordusschool in 1961 nieuw gebouwd werd. ,,Maar de oude St. Willibrordusschool -toen nog met voorvoegsel St.- stamt uit 1912,” vertelt Lutz. ,,Die stond in de Herenstraat, naast de huidige Johannes de Doperkerk.” Voor 1912 kende Breukelen al een bewaarschool (voor kleuters), een naaischool, een aparte jongensschool en meisjesschool. Het kerkbestuur en de pastoor hadden de leiding over deze zogenoemde parochiale scholen.

Lutz: ,,Mevrouw Jütte naaide schorten voor haar man. Die trok hij voor schooltijd aan bij het aansteken van de houtkachels; een vies karwei. Dezelfde Jütte nam mij in 1975 aan als docent. Deeltijd werken was in die tijd geen optie. Daarom ben ik er zeven jaar tussenuit geweest toen ik kinderen kreeg. Nu werken bijna alle docenten in deeltijd.”

Ook in het godsdienstonderwijs is veel veranderd, vertelt de adjunct. Verdwenen is de vraag- en antwoordvorm van de catechismus. (Vraag: Wie is God? Antwoord: God is onze Vader die in de hemel woont.) Lutz: ,,We werken nu levensbeschouwelijk; hoe sta je sociaal en emotioneel in het leven? Dit, aan de hand van thema’s, bijvoorbeeld vertrouwen of verantwoordelijkheid, die we aan de bijbel koppelen.”

Namen scholen vorige eeuw geleidelijk aan de taak van de kerk over, inmiddels heeft de kerk de voorbereiding op de 1e communie, het vormsel en de gezinsvieringen weer teruggenomen. ,,Ons godsdienstonderwijs is nu gericht op alle (circa 400) kinderen, katholiek of niet,” licht Lutz toe. ,,Vroeger werd lesgegeven aan de hand van schoolplaten (praatplaten) aan de wand. Tegenwoordig hebben we computers en digi-borden en werken we projectmatig en met methodes.”

Vandaag doet de Willibrordus, met onder meer een praatje van  burgemeester Van ’t Veld, de aftrap van een seizoen vol jubileumfestiviteiten. De kinderen komen in Ot-en-Sienkleding naar school en worden meegenomen naar begin vorige eeuw.

 

AD/Utrechts Nieuwsblad, 17- 01-‘12

Loosdrechtse Plassen: meer boten mogen harder

STICHTSE VECHT. De partij Duurzaam Stichtse Vecht vindt het onacceptabel dat dit jaar het aantal toegestane snelvaarders op de Loosdrechtse Plassen omhoog gaat van 600 naar 800. De partij verlangt van wethouder Gera Helling van Stichtse Vecht, die in het Dagelijks Bestuur van de verantwoordelijke Plassenraad zit, dat zij uitlegt hoe dit besluit tot stand is gekomen. Naast de 600 (en dit jaar 800) particuliere snelvaarders met een jaarontheffing zijn er circa veertig jaarontheffingen voor bedrijven en verenigingen en worden maximaal dertig dagontheffingen uitgegeven. Volgens Duurzaam Stichtse Vecht zijn de Loosdrechtse Plassen, die deels in Stichtse Vecht liggen, de enige plassen in Nederland waarop hoge snelheden (70 tot 100 kilometer) zijn toegestaan. Meestal geldt 12 kilometer per uur. ,,Stichtse Vecht zou zich moeten inspannen om het snelvaren op de Loosdrechtse Plassen af te bouwen en voorrang te geven aan de groeiende groep rust- en natuurzoekers,” zegt Cock van der Kaaij van Duurzaam Stichtse Vecht. Het meest verbolgen is hij over de stemming in november, die tot 200 extra snelvaarders leidde. ,,Van de vijftien Plassenraadleden komen er zes uit Stichtse Vecht. Zij zouden eensgezind (zonder politieke kleur) voor de belangen van inwoners moeten opkomen. De cruciale stemming had anders uitgepakt als niet twee leden voortijdig uit de vergadering waren vertrokken.”

 

AD/Utrechts Nieuwsblad, 13-01-‘12

‘Dit wordt een slaapdorp’
Randweg Loenen: niet iedereen is er blij mee

LOENEN. De randweg Loenen wordt na ruim tien jaar overleg en procedures een feit. Voor de één een zegen, voor de ander ‘het slechtste dat Loenen kan overkomen’. De aanleg, die dit jaar begint en tot 2014 duurt, hangt nauw samen met de ontwikkeling van het centrumgebied van het dorp.

Het plan voor een randweg om Loenen, die het dorpscentrum van doorgaand verkeer ontlast, dateert al van ruim tien jaar terug, toen ook de bouw Cronenburgh aan de orde was. De nieuwbouwwijk, aan de zuidwestkant van het dorp, is grotendeels klaar. De bouwweg langs de wijk wordt nu randweg, waarop de bewoners van Cronenburgh directe aansluiting krijgen. Naar het noorden loopt de weg straks onder de Loenense golfbaan door en komt uit op de Rijksstraatweg richting N201, voorbij de kern van Loenen.

Inwoner Kimo Demoed toont zich op de inloopavond deze week enthousiast. ,,Het wordt voor kinderen een stuk veiliger. Bovendien komt het de sfeer ten goede. De drukke Rijksstraatweg verdeelt het dorp nu in tweeën.” Ook veel anderen zien de voordelen van de randweg. Toch behoeft de kruising Rijksstraatweg/Bloklaan/randweg, ten zuiden van de kern, nog wat aandacht. Mevrouw Scheepmaker, die pal bij de kruising woont, voorziet er problemen. ,,Het verkeer gaat hier vaststaan. Auto’s die vanaf de Bloklaan (de weg naar Loosrecht, red.) linksaf naar Breukelen willen moeten altijd wachten. En als de brug op de Bloklaan open is, kan niemand meer een kant op.” De kruising, waarop het meeste verkeer straks afbuigt, krijgt geen verkeerslichten. Volgens Thomas de Smet van de gemeente zijn die niet meer nodig nu er door de A2-verbreding vijftien procent minder verkeer is. Het baart echter fietsers, en ouders van fietsende kinderen, nog enigszins zorgen.

Door het centrum van Loenen rijden per etmaal 10.500 voertuigen. Straks is de weg een 30 km-zone en wordt het centrum opnieuw ingericht.,,Dit is het einde van Loenen,” zegt uitbater Gijs Vermeulen van eetcafé De Heeren in het centrum. ,,Iedereen neemt het maar voor lief, maar over tien jaar is het huilen. Dan liggen er klinkers en staan er mooie bloembakken, maar is het een stuk moeilijker om hier even naar binnen te lopen. Ik voorspel: geen ondernemer die hier nog iets wil beginnen. Het wordt een slaapdorp.”

Het noordelijke deel van de randweg, vanaf de nieuw aan te leggen rotonde bij de golfbaan tot aan de Bastertlaan (Cronenburgh), wordt het eerst aangelegd. Het zuidelijk deel volgt. De totale kosten zijn 4,5 miljoen euro. De provincie betaalt 1,8 miljoen.